Saturday, October 8, 2011

Sabda Rasulullah s.a.w

daripada Abu Hurairah ra : "sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya..." -riwayat Al-Bukhari.

No comments:

Post a Comment